Hydrosystem 3000

Ett högeffektivt modulärt filter med unika egenskaper som installeras i brunn eller annan motsvarande sluten yta. Avhängt vilket filtermedium som väljs kan regnvatten från normala tak, metalltak, trafikerade områden inkluderande även intensivt trafikerade ytor upp till 3000 m² renas.

Filtret är extremt effektivt och det renade vattnet kan ex ledas direkt tillbaka till bäckar & vattendrag men kan också anslutas till uppsamlingssystem och tankar för att sedan återvinnas alt. hamna i det kommunalasystemet eller direkt ut i grundvatten.

Systemet är utvecklat för att möta vattenmyndigheternas nya ansvar att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

De speciellt framtagna filtermedierna är lätt utbytbara via inbyggt handtag och skall med normal belastning klara upp till 1 års drift mellan erforderliga serviceintervaller. Vi erbjuder 2 olika filtermedier avhängt applikation, Metall samt Intensiv trafik. 

Ladda ner produktblad Ladda ner ritning Se Film