Sortiment

RootVoid

Trädrötter i avloppsrör?

Rötter söker näringsrik och varm miljö-därför söker rötterna sig till avloppsrör.

Skador på rören är kostsamma.

Vi kan med hjälp av vår RootVoid förhindra omfattande skador på avloppsystem och dagvattenledningar.

RootVoiden agerar även som självbevattning då den förvara vatten vilket då agerar som en

och fördröjning av lokalt dagvatten

 

Varje komplett enhet är i yttermått

L=1.5 m 

B=1.5 m

H=0.6 m

(=2.25 m2) eller (=1.2 m3)

Rootvoiden är konstuerad för att tåla hög belastning och är fullt trafikerbar.

Övre lagret möjliggör spridning i hela konstruktionen horisontellt.