Sortiment

Tungmetaller och partikelavskiljare

Vi erbjuder ett flertal smarta filter, allt fr ex avancerade LOD ”reningsverk” som förebygger att förorenat dagvatten leds ut i mark/grundvatten, dammar eller andra vattendrag till små enkla förfilter som ansluts på stuprören och renar vatten före ex återvinning och bevattning!

Vårt mest avancerade filter i Hydrosystemet är effektivt och avskiljer bland annat ämnen som fosfor, ammonium, nitrat, zink, koppar, bly, kadmium etc och går ofta under benämningen tungmetallavskiljare.