Sortiment

Tungmetaller och partikelavskiljare

Vi erbjuder ett flertal smarta filter, allt fr ex avancerade LOD ”reningsverk” som förebygger att förorenat dagvatten leds ut i mark/grundvatten, dammar eller andra vattendrag till små enkla förfilter som ansluts på stuprören och renar vatten före ex återvinning och bevattning!