Hydrosystem-tungmetallfilter

Våra Hydrosystem är sannolikt marknadens mest unika gällande decentraliserade filterlösningar och LOD.
Vi kan klara en mängd applikationer och generera vattenkvalitéer som är anpassade mot flera av dagens mest tongivande och avgörande standarder och normer.
Tänk er... Ett filter som kan absorbera tungmetaller, kolväten, suspenderade ämnen samt separera olja och det på ett sätt så att recipienten kan tillgodoräkna sig god ekologisk status redan nu.
Läs vidare om hydrofilter och ta del av dess möjligheter men självklart också dess begränsningar.
Filtrena är dock utvecklade under mer än 10 års tid varför erfarenhet och mätvärden finns att tillgå. Vi kan faktiskt mestadels, till skillnad från de flesta övriga, specificera exakt vilka möjligheter som medges för applikationen i fråga.
Vi kan leverera lösningar ”Plug & Play” samt utarbeta speciallösningar inkluderande layout etc.
Underhåll säkras via avtal med företag som har branschvana.
Vi samarbetar såväl med ledande Plast och Betongrörsleverantörer som Grossist, så välkomna och kontakta oss för mer info om våra hydrofilter och hydrosystem!