Sustainability

Proaktiva och affärsmedvetna företag har mer och mer börjat lägga fokus på hållbarhet.

Klimatet förändras i allt snabbare takt och stormar, översvämningar samt vulkanutbrott är nära nog en ny vardag.

Fokus och medvetandegrad har framtvingats då vi själva nu börjat möta dessa konsekvenserna för allas vårat eget handlande.

 Vi arbetar hårt för att bli klimatneutrala

Omedelbara åtgärder som införts är ex:

*100% återvunnet material i våra dagvattenmagasin.

*Produktionen drivs via 100% Grön EL.

*Produkter utvecklas i optimal miljöeffektivitet.

*Optimerade förpacknings och logistiklösningar reducerar antalet transporter och CO2 utsläpp.

*Råmaterial transporteras till oss via järnväg.

*Vi erbjuder möjlighet att låta engångspallar få gå i retur för cirkulation och återanvändande.

*Transporter och kundbesök utförs i största möjliga mån via eldrivna fordon.