Sortiment

Regnvattenanläggning

Hantering av regnvatten Optimal användning av naturens resurser Stigande mängder regnvatten belastar avloppsnätet och att bygga skilda ledningar för dagvatten och spillvatten har varit handlingslinjen när det gällt ledningar för avloppsvatten under senare decennier. Det innebär att husägare, bostadsföreningar och företag måste hantera sitt eget regnvatten. Förutom att stigande mängder regnvatten belastar avloppsnätet använder vi onödigt mycket vatten. Det belastar vårt system. Istället bör vi utnyttja regnvattnet på de platser där det ger mening. Det skonar miljön och dessutom är det en gratisresurs som kan ge stora besparingar i vardagen. Med en regnvattenanlägg kan man spara stora mängder rent dricksvatten, vilket både gagnar våra efterlevande och driftekonomin i bostadsföreningar, företag och privatbostäder.

 

Klicka på bilden för vidare info!