Sortiment

NOAQ Boxvall

FRISTÅENDE TEMPORÄRT SKYDD NOAQ Boxvall!

Noaq boxvall är ett fristående temporärt skydd mot översvämningar. Den är speciellt utformad för jämna underlag som asfalterade gator men fungerar även bra på t.ex. gräsmattor.