NOAQ Boxvall 102

FRISTÅENDE TEMPORÄRT SKYDD NOAQ BOXALL!

Noaq Boxvall är ett fristående temporärt skydd mot översvämningar. Den är speciellt utformad för jämna underlag som asfalterade gator men fungerar även bra på t.ex. gräsmattor.

SJÄLVFÖRANKRANDE-  moduler dämmer 50 cm och är självförankrande. Den barlastas automatiskt av översvämningsvattnets egen tyngd. Ju högre vattnet stiger desto hårdare pressas modulen fast mot underlaget. Genom att på detta vis utnyttja vattnets tyngd har själva modulen kunnat göras mycket lätt.

LÅG VIKT - LÄTT ATT ANVÄNDA De enskilda modulerna väger endast 6,1 kg per styck, eller 6,8 kg per meter. Det gör att det går både lätt och snabbt att bygga upp en barriär. Två personer klarar att bygga 200 meter på en timme.

FLEXIBEL- En barriär byggs upp genom att moduler snäpps fast i varann. Inga verktyg behövs. Kurvor skapas genom att modulerna vrids något när de sätts ihop, och för hörn finns särskilda hörnmoduler. Barriären kan också användas för att styra undan vattenflöden i samband med störtregn. Ett antal moduler ställs ner mitt i vattenströmmen och biter sig omedelbart fast mot asfalten.

STAPELBAR - Modulerna är stapelbara vilket innebär att de tar mycket lite plats vid lagring och transport. 26 moduler (23 m) ryms på en vanlig lastpall och drygt 1,1 km moduler ryms i en 40 fots container.

Ladda ner produktblad