Sortiment

Dagvattenmagasin

Marknadens bredaste sortiment av dagvattenmagasin, både gällande fördröjning, infiltration eller båda kombinerat.

Upptill 96% upptagningsförmåga.

Klarar överbyggnader ända ner till endast 200 mm med full körbarhet.

Inspektions och spol-möjligheter i en mängd varianter.

Egen tillverkning - Made in Sweden - säkrar optimal logistik, tillgänglighet & prisbild.

Konceptens modularitet och byggbarhet ger upphov till en heltäckande applikationsbredd.

Bra att veta: Det vi kallar dagvattenmagasin kan även kallas fördröjningsmagasin, skyfallsmagasin eller

 dagvattenkassetter.