Sortiment

Skyfallsmagasin

Till att börja med ska vi direkt reda ut begreppen skyfallsmagasin, fördröjningsmagasin, dagvattenmagasin och dagvattenkassett. Det råder en viss förvirring om hur de olika orden används och vårt råd är att du pratar med oss så du säkert får rätt produkt för att hantera ditt dagvatten. Vi själva använder oftast ordet dagvattenmagasin som ett brett ord för att benämna denna produktgrupp.

Vad är ett skyfallsmagasin och hur används det?

Alla har vi varit med om när himlen öppnar sig och regnet vräker ner. Ett ordentligt skyfall ute i en skog där stora ytor av naturlig mark sväljer vattnet är oftast inget problem. Men när det sker skyfall inne i tätbebyggelse där markytorna är asfalterade blir det snabbt ett bekymmer. Skyfall i städer och samhällen orsakar översvämningar som kostar försäkringsbolagen enorma summor varje år. För att hjälpa våra dagvattensystem används skyfallsmagasin.

Skyfallsstrategi

Det blir mer och mer vanligt att kommuner och större företag har en skyfallsstrateg som har i uppgift att utreda hur stora vattenmassor ska hanteras när de kommer. Alla prognoser pekar på att väderfenomen med kraftigt regn väntas öka och med tanke på konsekvenser av översvämningar behöver detta hanteras på ett aktivt och kontrollerat sätt. Ett sätt kan vara att anlägga underjordiska skyfallsmagasin som magasinerar stora mängder dagvatten och sedan transporterar bort det under kontrollerade former. I städer som Stockholm, Göteborg och Malmö har man ständigt stora projekt på gång just för att bygga skydd mot nya skyfall.

Läs mer om dagvattenmagasin här »