Dagvattentunnel

Pluvimax är en smart dagvattentunnel och ett prisattraktivt komplement till våra övriga dagvattenmagasin, och väljes när man fortfarande önskar använda makadam som en väsentlig beståndsdel av Magasinet. Det kan byggas och installeras inkluderande både inspektions och spolmöjligheter.

Pluvimax finns i två storlekar.

XL respektive mini