Sortiment

Nivåmätning dagvatten

• Mäter trådlöst nivån i dagvattenmagasinet
• Lång life batteridriven
• Erbjuder information till App i smartphone eller webbaserad PC
• Plug & Play installation

 

Nivåmätningen via trådlöst mot 3 & 4g/ 5g nätet via abonnemang

Drivs på enbart longlife batteri (ingen kabeldragning)

Mäter utnyttjandegrad i realtid i magasinet.