Sortiment

Dagvattenkassetter

Vad är det för skillnad på dagvattenkassetter, dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin, skyfallsmagasin eller stenkista? Allt handlar om att hantera stora mängder dagvatten men vilket ord som ska användas råder det en delad mening om. Vi på Plastinject Watersystem har valt att samla allt under namnet dagvattenmagasin. För att du ska få rätt produkt som löser dina problem rekommenderar vi dig att prata med oss så det inte blir några missförstånd. 

Vad är en dagvattenkassett?

Det vi kan konstatera är att en dagvattenkassett är en produkt som ska hantera dagvatten. Dessa produkter finns i en mängd olika storlekar och konstruktioner. Allt från enkla, små stenkistor som du kan gräva ner i din trädgård till gigantiska system som ska hantera skyfall på stora parkeringsplatser utanför köpcentra. Sätten för att hantera allt dagvatten som rinner ner i kassetterna skiljer sig även åt. 

Hur stor ska en dagvattenkassett vara?

Om du har en något större yta du behöver avleda dagvatten från är det viktigt att göra en ordentlig uträkning och låta erfarna personer beräkna hur stora dagvattenkassetter som behövs. Ska du ha den i din trädgård kanske du kan chansa lite och komplettera om kassetten visar sig vara för liten, men om du är en professionell skyfallsstrateg är det klokt att ta hjälp av företag som inte gör annat är beräknar hur man på bästa sätt ska hantera stora mängder dagvatten, till exempel vi skyfall. Ett vanligt problem brukar vara att balansera kostnaden mot risken. Stora och ihållande skyfall kräver enorma dagvattenkassetter och det är ofta svårt att motivera kostnaden för att kunna garantera att alla tänkbara skyfall ska kunna hanteras utan problem.

Läs mer om våra dagvattenmagasin här »