Sortiment

Förfilter enkel

Dagvattenkassettens moduler byggs samman och omsluts av geotextil- placeras i lämplig brunn!

Enkelt förfilter som kan användas till dagvattenmagasin och enklare applikationer med mindre reningskrav eller förhindra kraftigt kontaminerat vatten att belasta kommande reningsbrunnar i ett dagvattensystem!

Klicka på bilden för mer info!