Sortiment

Brunnsfilter för mindre applikationer

Hydrofilter ® Gulley N

 

Hydrofilter ® Gulley N
Typ N
Hydrofilter ® Gulley är ett brunnsfilter, vilket är utvecklat på decentraliseringsprincipen, miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt även i framtiden. 
Det utrymme som krävs för dagvattenrening minskas avsevärt eftersom dagvattenavrinningen från väg-ytor behandlas lokalt. Möjligheter för behandling: Särskilda ämnen upp till 80% Olja upp till 95% Maximal samlingsyta upp till 300 m² Brunnen kan dimensioneras antingen beroende på förorening eller recipienten . Infiltrationsvolymen är 6,5 m³ per 100 m² filter. Katastrofstöd: 15 liter olja
Ladda ner produktblad Ladda ner ritning