Sortiment

Tungmetallavskiljare

En tungmetallavskiljare är som ett filter som har som uppgift att rena dagvatten och spillvatten från tungmetaller för att dessa ämnen inte ska komma ut i grundvattnet eller i vattendrag. En del tungmetallavskiljare kan även filtrera bort kolväten, suspenderade ämnen samt separera olja. Tungmetallavskiljare kan även användas för att rena vatten som ska vidare in i reningsverk.

Certifiering av tungmetallavskiljare

Det finns många varianter av tungmetallavskiljare och i vissa fall behöver avskiljaren vara certifierad enligt EUs vattendirektiv och följa de svenska miljökvalitetsnormer som ställs. För att du ska få rätt produkt rekommenderar vi dig att kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen till bra vatten.

Läs mer om våra filter här »