Oljeavskiljare

Oljeavskiljarserie som lämpar sig väl för ställen där det förekommer oljehaltigt spillvatten eller där det finns risk för oljespill. Avskiljarna är utvecklade i samarbete mellan Danmarks ledande experter på spillvattensrening och plastteknik samt flera av landets entreprenörer.

Oljeavskiljarna är enkla och snabba att installera tack vare mycket lågt installationsdjup, tankens låga vikt och de ingjutna lyftöglorna.

I sortimentet oljeavskiljare skiljer man mellan koalescensavskiljare i kl. 1 och oljeavskiljare i kl. 2. Vi gjuter tankar för både mindre och större reningsanläggningar. Anläggningarna finns i st. 3, 6 och 10 l/sek. Som koalescensavskiljare finns dessutom en serie från 15 l/ sek och upp.

https://watercare.se/se/

Anläggningens uppbyggnad

När det gäller oljeavskiljare är det alltid den aktuella kommunen som ska godkänna anläggningens uppbyggnad. Normalt består en oljeavskiljaranläggning av ett sandfång, en oljeavskiljare samt en efterföljande provtagningsbrunn. Ofta ställs det dessutom krav på larm på oljeavskiljaren.

Koalescensavskiljare (kl. l) En koalescensavskiljare är en oljeavskiljare av typen klass l, som är en beteckning från den europeiska normen för avskiljare, SS-EN 858. Klass 1 är en kvalitetsbeteckning för avskiljare med utloppskoncentrationer under 5 mg olja/l vid test.

Koalescensavskiljare ska användas om oljan har emulgerats i vattnet, t.ex. på platser där högtrycksrensare används eller vid användning av tvål/kemikalier. Alla koalescensavskiljare från 3-10 l/sek levereras med automatisk flottör som spärrar utloppet när oljelagret är fullt. Oljeavskiljare kl. ll  sortiment med vanliga olje-/ bensinavskiljare är godkända som klass ll med en utloppskoncentration vid test på max 100 mg/l fri olja. Avskiljarna kan levereras med och utan automatisk flottör. Godkännande och CE-märkning  avskiljare är testade och godkända vid danska Teknologisk Institut enligt SS/EN 858.

Klicka vidare på avskiljaren nedan för att komma vidare!