Hydroshark®

Hydroshark-unik partikelavskiljare!

En kompakt högflödes partikelavskiljare som även kan avskilja olja i ansenliga mängder.
Den kompletta insatsen byggs in i lämplig storlek på brunn som då agerar slamfång.
Vi levererar Plug & Play lösningar med marknadens olika typer av brunnar.