Hydroshark ® 750

Kravet på rening av våra dagvatten växer för varje dag!
Nyckeln till att rena vattnen är att kunna avskilja Suspenderade Ämnen eller som man ute i
Europa & Världen nämner TSS (total suspended solids).
Definitionen av detta innebär alla ämnen (partiklar) större än 0.45 my.
Prioritet för rening av vatten är framförallt att kunna avskilja de verkligt små partiklarna mindre än 200 my
eftersom dessa innehåller majoriteten av föroreningarna, ex Tungmetaller, Kolväten & PAH:er.
Även Mikroplaster hamnar i denna kategori, ex. mindre fraktioner av däckrester m.m.
Tester visar slutligen att majoriteten av föroreningarna allt som oftast ligger mellan 63 my – 200 my varför
fokus för utvecklingen av vår Hydroshark legat just inom detta område, d.v.s att uppnå optimal effektivitet

Marknadens mest effektiva partikelrening som tar fasta partiklar ner till 63 my!

Beroende på storlek kan den hantera flöden upp till 180 liter / sekund vilket är helt unikt.

 

 

 

Hög avskiljningsprestanda - Pat. design.

- Avskiljer Partiklar = ex kolväten, metaller, mikroplaster och PAH:er.

- Avskiljer även Olja och lagrar detta invändigt.

- Finns med olika integrerade inlopps- & utloppsdiametrar.

- Inget Stalp.

- Kan lätt appliceras på befintliga rörledningar.

- Levereras monterad i Betong eller Plastbrunn = Plug & Play.

- Full access utifrån ger låga servicekostnader

- Enkelt underhåll via Slamsugning.

- Godkänd enligt officiella standarder.

 

 

Ladda ner produktblad Ladda ner ritning Se Film