HydroTrap

HydroTrap är en smart och enkel produkt som agerar slamavskiljare.

 

Effektiv slamavskiljare med hög filtreringsförmåga.

Det så kallade filtertornet placerat i mitten av brunnen-  rengör flödet effektivt med skiktnät i rostfritt stål.

Med en maskstorlek på 0,39 x 0,98 mm kan partikelföroreningar avlägsnas säkert bort från flödet.

Inga filterbyten och är enkel att drifta och rengöra.

Anslutningsbara ytor upp till 9 000 m² - max. flöde upp till 270 l / s -  filtrering och  uppsamling av större fasta föroreningar - kompakt system med hög driftsäkerhet

Exempel på installationer:

Förfilter till fördröjning och infiltrationsmagasin-underlättar drift och underhåll.

Förfilter till dammar-hindrar att oönskat slam med föroreningar kontaminerar dammen. Förfilter till tungmetallavskiljare samt oljeavskiljare med koalescensfilter då den hantera partiklar som mättar filter i denna typ av installation

Vid samtliga installationer förlänger Hydrotrap systemets livslängd!