Sortiment

Fördröjningsmagasin

Kärt barn har många namn. Fördröjningsmagasin kallas ibland även för dagvattenmagasin, skyfallsmagasin eller dagvattenkassett. Här hos oss på Plastinject Watersystem har vi valt att kalla det dagvattenmagasin. Det råder en viss förvirring i branschen om dessa namn och hur de ska användas så det bästa är om du kontaktar oss direkt så du får rätt produkt för dina behov. 

Oavsett vilket ord som används så har vi produkter som hjälper dig att hantera det vatten som kommer uppifrån och ibland i stora mängder. När vi säger att det kommer uppifrån menar vi även snö som lägger sig på marken och smälter.

Magasinera vatten

Ibland sätter naturens krafter oss på prov och ger oss skyfall som är utmanande att hantera. Att ta hand om den enorma mängd dagvatten som samlas på en stor parkeringsplats eller ett torg under ett långvarigt skyfall är inte något som man kan hoppas på att det löser sig själv, utan där måste det vara produkter installerade som är anpassade och väl beräknade för ändamålet oavsett om det handlar om att leda bort dagvattnet snabbt eller att magasinera vattnet för en kontrollerad avrinning.

Läs mer om dagvattenmagasin här »