Sortiment

Lövavskiljare

  • Ett enkelt, effektivt och lätt installerat filter som ansluts nedtill på stupröret.
  • Automatiskt självrensande från löv, mindre kvistar etc via speciellt utformat plastgaller. Avståndet mellan ribborna är ca 5 mm.
  • Passar rördimensioner upptill 110 mm. Övriga dimensioner anpassas via Muffar.
  • Gallret kan lätt tas bort / bytas ut om så önskas.
  • Lock finns som tillbehör för att reducera stänk samt om man önskar stänga filtret under vinterperioden.