Sortiment

Lövavskiljare med utloppskran

  • Ett enkelt, och lätt installerat filter som ansluts en bit upptill på stupröret, d.v.s överstigande den höjd dit vattnet önskas att ledas. Integrerat överfyllnads-skydd säkrar att rätt vattenmängd fylls på.
  • Automatiskt självrensande från löv, mindre kvistar etc via speciellt utformat plastgaller. Avståndet mellan ribborna är ca 5 mm.
  • Passar rördimensioner upptill 110 mm. Övriga dimensioner anpassas via Muffar.
  • Gallret kan lätt tas bort / bytas ut om så önskas.
  • Gummiliknande förslutning av kranen ingår då utlopp inte används.