Hydrosystem 400

Beskrivning

Ett effektivt modulärt filter med unika egenskaper som kan installeras direkt under markytan och avhängt vilket filtermedium
som väljs kan regnvatten från normala tak med ytor upp till 175 m², metalltak med dito ytor, trafikområden upp till 100 m² samt även intensivt trafikerade ytor upp till dito storlek renas.

Filtret är extremt effektivt och det renade vattnet kan ex ledas direkt tillbaka till bäckar & vattendrag men kan också anslutas till uppsamlingssystem och tankar för att sedan återvinnas alt. hamna i det kommunala systemet eller direkt ut i grundvatten.

Systemet är utvecklat för att möta vattenmyndigheternas nya ansvar att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.
Via teleskops tillbehör (inkl lock) blir filtret extra lättåtkomligt för ev översyn. De speciellt framtagna filtermedierna är lätt utbytbara via inbyggt handtag och skall med normal belastning klara upp till 2 års installation / drift. Totalt erbjuds 4 st olika filtermedier avhängt applikation. (Std tak, metall tak, std trafik & intensiv trafik) Filtret har konstruerats för min höjdskillnad mellan inlopp / utlopp ca 350 mm.

  • Installationsbilder

    prod_filter_forfilter_ex11.jpg prod_filter_forfilter_hydro_princ.jpg prod_filter_forfilter_hydro_uppbyg.jpg