Förfilter - VA

Ett enkelt sätt att eliminera spolningsproblematiken i dagvattenmagasinen kan vara att ansluta en extra brunn framför Magasinet i fråga och häri integrera olika enkla filterlösningar.
Se nedan förslag på lösningar