Brunnsfilter - VA

Om önskemål finns att förfiltrering sker direkt i mindre befintliga såväl som nya dagvattenbrunnar, ex 400-600 mm, så finns lösningar även för detta. Se nedan förslag på lösningar