Pluvimax

Pluvimax är en smart Tunnel och ett prisattraktivt komplement till våra övriga dagvattenmagasin, och väljes när man fortfarande önskar använda Makadam som en väsentlig beståndsdel av Magasinet. Det kan byggas och installeras inkluderande både Inspektions och Spolmöjligheter.

 • Produktbeskrivning

  Konceptet fungerar effektivt i kombination med Makadamen och via tunnelns effektiva fyllnadsgrad kan totala mängden Makadam väsentligt reduceras med kompletterande installationsmöjligheter som följd. Tunneln omges dock alltid av ett strukturlager av mindre Makadamfraktion (upptill 16/32) som säkrar dess bärighet.

  Varje tunnel har en längd om knappt 2.4 m (effektiv volym 1.6 m³ = installerad volym 2.4 m³) som garanterar snabb installation samt är stapelbar för optimal logistik & miljö. En trailer rymmer ex. +300 m³ beroende på konfiguration.

  Tillhörande sidogavlar, ”Start & Stopp” sektioner (volym 0.1 m³/st), har integrerade anslutningsmöjligheter både upp- och nedtill täckande dia 100-300 mm. Pluvimax kan med fördel användas för Infiltration men passar även där uteslutande Fördröjning är gällande.

  De robusta Tunnlarna (vikt= 32 kg/st) är tillverkade av kontrollerad och återvunnen HDPE och klarar belastningar motsvarande tungtrafik vid överbyggnader om min 1 m. En geotextil skall alltid användas undertill och kan med fördel även användas som ett direkt omslutande lager av själva tunnlarna. Om lägre överbyggnader krävs och där Makadam inte prioriteras enl ovan så rekommenderas ex vår Pluvial Cube, marknadens mest flexibla ”Kassett” lösning.

  • Flexibel design = både infiltration och fördröjning
  • Effektivt komplement till makadambäddar
  • Robust utförande
  • Snabb installation via överlappning
  • Exceptionellt lagringsutrymme (1,6 m³/tunnel)
  • Optimal vid långa smala installationer
  • Enkel kostnadseffektiv design
  • Tillverkad av kontrollerad återvunnen HDPE
  • Effektivt staplingsbar

 • Produktspecifikation

  Applikation: Infiltration alt. fördröjning

  Snittvikt/tunnel: ca 32 kg (Avhängt utförande)

  Max belastning: HGV / SLW 60 (Axeltryck 20 t)

  Max belastning över tid: 60 kN/m² (Avhängt utförande)

  Utnyttjandegrad: ca 96 % Min överbyggnad: 500-1000 mm (Avhängt applikation)

  Max överbyggnad: 1650-3000 mm (Avhängt applikation)

  Material: Speciellt utvald HDPE

  Resistent: God kemisk, bakteriell & UV förmåga

  Mått: L=2340 mm, B=1375 mm, H = 781 mm

 • Spolning

 • Installationsexempel

 • Koncept

  undefined

  A= Säkra att Bärlager om min 10 cm. Använd med fördel ex makadam 16/32.

  B = Strukturfyll. Viktigt att inte för stor fraktion används då detta omgivande lager säkrar bärigheten i själva tunnlarna. Ju mindre fraktion desto bättre, 16/32 fungerar utmärkt, men vi rek max 32/63.

  C = Utjämningslager. Är det tänkt att grus eller liknande skall användas lägg då en geotextil som avdelar mot Strukturfyllen. Man kan fördel också använda mindre fraktioner av makadam även här.

  D = Återfyll används och i den utsträckning att tillräcklig överbyggnad erhålles.