Fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin, dagvattenmagasin eller dagvattenkassetter? Kärt barn har många namn. Här på Plastinject Watersystem har vi valt att kalla det för dagvattenmagasin.

Läs mer om våra dagvattenmagasin här »