Plupave - HD5S

Plupave HD är en komplett familj av Gräsarmeringsplattor. Totalt 4 st modeller erbjuds för att möta marknadens flesta krav på belastningar, frekvens gällande trafikerbarhet och inte minst prisläge. Dess speciella konstruktion och vertikala ribbstruktur tillsammans med valt råmaterial medger en helt annan belastning än vår andra standard platta, Plupave std.

 • Produktbeskrivning

  Plupave HD är tänkt för större gräsytor som önskas armeras och utnyttjas för de flesta typer av fordon och klarar alla normala påfrestningar vid trafikerbarhet såsom, bromsning och rattutslag vid parkering samt vändning etc. Materialet, LDPE, är också mer temperaturanpassat och erbjuder högre flexibilitet vid kallare temperaturer i kombination med körbarhet.

  Plupave HD erbjuds framförallt i storleken 58x58 cm men finns även i dess starkaste utförande som 40x40 cm. Se nedan för tillgängliga plattor och dess mått. En förvånansvärt kort läggtid klaras p.g.a storleken (4x4 plattor = 1.35 m2) och dess enkla samt smarta snäppkonstruktion. Som tillbehör finns även vita och/eller gula ”markörer” som kan tryckas ner genom plattorna för att markera önskade avgränsningar eller parkeringsrutor etc. Sist men inte minst är det värt att nämna att ytor som ”gräs eller grus armeras” självklart absorberar regn och dagvatten på ett effektivt sätt. Detta förebygger självklart till viss del även översvämningar, i synnerhet då kombinationslösningar med våra dagvattenmagasin installeras.

  Det innovativa snäpp/låssystemet gör att installationen kan göras mycket snabbt. Om bärlager och underliggande ytor är korrekt förberedda så beräknas läggtiden till 100 m²/ timme och installatör. Plattorna läggs ut och hakas i varandra samt snäpps ihop och man hör ett ”klick” som accept att de har hamnat i önskat (korrekt) låst läge. Man kan antingen trycka samman plattorna med egenvikten eller så kan ex en gummihammare vara till bra hjälp. När man lärt sig tekniken kan ett tips, för att ytterligare påskynda installationen, vara att förmontera ett antal plattor som sedan läggs på plats samtidigt. Om behov av måttanpassning krävs under läggningen kan detta ske via mindre såg eller grensax el dyl.

 • Produktspecifikation

  Den mest robusta modellen. Samma vertikala ribbtjocklek och höjd som Plupave HD5. Här är dock cellerna mer tätt sammansatta och förbindningsribborna i botten tjockare och materialandelen högre. Passar bäst vid intensivt trafikerade ytor och/eller där tyngre trafik skall klaras och slitaget / nötningen bedöms som intensivare.

  Produktdata
  Storlek: 40,8x40,8 cm
  Höjd: 5 cm
  Tjocklek: 5 mm
  Max belastning: 60 t/m²
  Vikt: 1,20 kg
  Förpackningsstorlek: 85x125x235 cm
  Antal per pall: 270
  m² per pall: 45
  Färg: Svart 
  Genomtränglighet: 83%

  undefined

 • Installationsanvisning

 • Installationsprincip

 • Användningsområden