Återvinning/Mark

Vi tillhandahåller även ett flertal attraktiva produkter för att förstärka / armera mark eller jordmånen i fråga.

Vi erbjuder Dräneringsceller som ex effektivt kan avleda vatten till önskad recipent eller varför inte Dagvattenmagasin.

Önskar man återvinna vatten för Bevattning, Spolning av toalett eller tvätt i tvättmaskin finns även utrustning för detta.

Kontakta oss gärna för kompletterande fakta eller underlag etc.