Pluvial Cube - Årets Gröna Produkt!

I samband med Polymermässan på Elmia höll SPIF 2015-års upplaga utav "Plastic Industry Awards", där Plastinject Watersystem AB och dagvattenmagasinet "Pluvial Cube" kammade hem priset för "Årets Gröna Produkt". Klicka på rubriken för att läsa mer!

Årets Gröna Produkt. Belönas en produkt som visar en avsevärd positiv miljöeffekt och bidrar till ett kostnadseffektiv alternativt. Det är en produkt som bedöms att inneha framtida utvecklingspotential ur miljöhänsyn. Kategorin Årets Gröna Produkt tilldelas en produkt som innefattar något av följande alternativ:

• En produkt som är tillverkad av 100 % återvunnet material eller av bioplast

• En vidareutvecklad produkt som bringar grönare transporter med mindre bränsleåtgång och miljöpåverkan.

• En produkt där förbättringen av tillverkningsprocess resulterar i mindre energiåtgång eller mindre avfall utan att minimera volymer.

Priset tilldelas ett medlemsföretag i SPIF alternativt ett medlemsföretag och dess samarbetspartner där produktens utveckling har bidragit till förbättrad miljöhänsyn.

Med motivering: Det flexibla Pluvial Cube systemet för vattenuppsamling eller vattenåtervinning kan hanterav Regn i stora och/eller intensiva mängder. Tack vare systemets uppbyggnad kan stora mängder vatten absorberas och hanteras och även filtreras på kort tid. Resultatet blir ett renat vatten som kan återföras i marken alt till tänkt kommunalt system eller t.o.m återvinnas på önskat sätt. Produkten är tillverkad av 100 återvunnet material.

undefined