Vision

PlastInject Waterssystem AB har som ambition att bli en viktig samarbetspartner och tillika leverantör gällande utrustning för att hantera vatten i samma inriktning som EU:s ramdirektiv, läs här, samt även sörja för att vatten inte längre blir en bristvara under de torrare perioderna under sommar / höst då ex bevattningsförbud råder alt skapa försörjning av vatten om tillgången av annan orsak är ett hinder eller problem.

Vi skall även vara en aktiv partner som tillhandahåller smarta lösningar för att lagra och fördröja dagvatten och på så sätt arbeta för att översvämningar undviks.

Vår effektiva produktionsanläggning erbjuder även kompletterande produkter inom närliggande applikationer för optimal logistik och lagerhållning.