- Ett smart val

Vi tillhandahåller ett attraktivt sortiment inom vattenhantering och erbjuder:

  • Marknadens bredaste sortiment av Dagvattenmagasin, både gällande Fördröjning, Infiltration eller båda kombinerat. Klarar markbäddar ända ner till endast 200 mm med körbarhet. Inspektions och spolmöjligheter i en mängd varianter. Egen tillverkning – made in Sweden – säkrar optimal logistik och prisbild. Konceptets modularitet och byggbarhet ger upphov till stora möjligheter.

  • Skandinaviens enda filtersystem för LOD, som klarar filtrering av Tungmetaller i enlighet med MKN normen gemensam för EU gällande vattendrag / recipienter. Kan även absorbera Fosfor, Kolväten och hantera avskiljning av viss mängd olja.

  • Speciella förfilter till Dagvattenmagasin som alternativ till framförallt spolning men som även kan eliminera inspektion.

  • Dräneringsceller som är kompatibla med våra Dagvattenmagasin och som effektivt avleder dag & regnvatten.

  • Gräsarmeringsplattor för gröna parkeringar eller utryckningsvägar och andra ytor som önskas förstärkta.

  • Kompletta återvinningssystem för Regnvatten, inkluderande tankar, pumpar & filter passande bevattning, spolning av toaletter samt maskintvätt.

  • Klassiska filter såsom Renstratten och Lövavskiljaren i traditionella plastutföranden men även i stål för vandalsäkra lösningar.

    Kontakta oss för kompletterande info eller stöd i projekteringen samt info om referenser m.m.